הוראות בטיחות SAFETY FIRST

לכל היבול, התוצרת וההנאה שתפיקו מהמערכת ההידרופונית שלכם לא יהיה ערך כל עוד לא תקפידו על הוראות הבטיחות! הנחיות אלה הן ערך עליון בכל הקשור לטיפול אחזקה ותחזוקת המערכת ההידרופונית, כמו שנאמר: SAFETY FIRST

 • אין לחבר את משאבת המים לחשמל כאשר אינה טבולה במים.
 • בעת ניתוק וחיבור המשאבה לחשמל וודאו כי ידיכם יבשות והינכם נועלים נעליים.
 • במידה והנכם עומדים להכניס יד או חפץ מוליך חשמל למאגר המים, יש לנתק את זרם החשמל.
 • יש להגן על השקע בקיר ותקע המשאבה מפני חדירת מים.
 • במידה והינכם משתמשים בכבל מאריך שימו לב שהינו מוגן מים ויעודי לתנאי חוץ.
 • בידקו תקופתית שכבל החשמל של המשאבה אינו פגום או בלוי ובמידת הצורך החליפו.
 • יש להמנע מהכנסת אצבעות לפתחי המשאבה כאשר הינה פועלת.
 •  קיראו היטב את הנחיות הבטיחות והאזהרות על דשנים וחומצות שבהם אתם משתמשים ונהגו לפיהן.
 • הסתירו היטב את מיכלי הדשן וחומרי איזון החומציות, עדיף במקום מוצל וקריר, רחוק מהישג ידם של ילדים.
 • יש להרחיק ילדים ולהמנע ממשחק שלהם או מגע במאגר המים.
 • בעת איזון חומציות ודשנים יש לעבוד עם כפפות גומי ומשקפי מגן.
 • בעת איזון תמיסת ההשקיה אין לערבב את החומרים בעזרת ידיים חשופות אלא בעזרת חפץ כלשהו שאינו מוליך חשמל.
 • במידה וזוהתה פגיעה מחומרי הדישון או מאזני החומציות פנו לקבלת יעוץ וטיפול רפואי. בריאותכם מעל הכל!
 • יש לוודא כי המערכת יציבה ומעוגנת היטב. אין לעמוד, לטפס, לטלטל או לשחק על המערכת ההידרופונית, במיוחד ילדים.
 • במידה והמערכת מוצבת סמוך למעקה, יש לוודא כי איזור המעקה שצמוד למערכת יוגבה!
 • בהצלחה ושימרו על עצמכם.

השאר תגובה