מערכת של 44 צמחים, משולבת נוי ומאכל בהתאם לכיווני השמש.

4 קומות- 2.6 רוחב, 2.2 גובה.