מערכת הידרופונית ברוחב 1.4 מטר. מערכת הזנה למצוף פיצוי סמויה בתוך הקיר. 21 צמחי מאכל.