מערכת מעץ OSB בבית קפה, מהווה גדר ותוחמת בין איזור ההושבה לחוץ.