Author Archive for: Idan

הפריית דלועיים ליצירת פרי

מדריך קצר להפריית פירות וירקות עירונית: לרוב הפירות והירקות ישנו צורך בהאבקה (העברת זרע מהזכר אל הנקבה) לצורך יצירת פרי, בטבע נעשית פעולת ההאבקה בעיקר ע"י חרקים ומעופפים למיניהם. במציאות האורבנית שאנו חיים ישנו חוסר במאביקים טבעיים ולכן , נהיה אנו המאביקים/העוזרים של הטבע… בתמונות הנ״ל ניתן לראות האבקה בשלבים של קישוא (פרחי הקישוא נפתחים מוקדם בבוקר ונסגרים כעבור מספר שעות

קרא עוד